Vikten av att kommunicera i rätt sociala kanaler för din målgrupp

Visste du att en av hjärnans främsta egenskaper är att sortera bort saker innan vi ens har blivit medvetna om dem? Att vi dessutom är selektiva när det kommer att ta till oss information och budskap gör det inte lättare för oss att nå fram.

KATEGORIER

Välj plattform

Även om du lyckas plocka fram ett attraktivt budskap, hjälper det inte om du inte kommunicerar det i rätt kanal. Att kommunicera på rätt sätt i rätt kanal är A och O för att lyckas. Så, hur hittar du rätt sociala kanaler för din målgrupp och hur kommunicerar man på rätt sätt?

För att hitta rätt kanal måste du först och främst bestämma vilka du vill prata med. Ett tips är att definiera en persona, en typfigur som definierar din målgrupp. Därefter kan du fundera över kanalval. Var finns din målgrupp? Kanske finns det en anledning till att vara närvarande i flera kanaler?

Fundera även över hur du vill nå fram med ditt budskap. Likt det finns egenskaper som karaktäriserar ditt innehåll finns det egenskaper som karaktäriserar de sociala kanalerna. Det gäller att hitta rätt kanal för ditt innehåll. Vill du med dagsfärskt innehåll snabbt nå ut till din följarbas? Då kanske Twitter är rätt kanal. Ska du med visuellt innehåll som förklarar budskapet attrahera din målgrupp, kanske Instagram lämpar sig bättre. Lär dig vad som karaktäriserar plattformarna och väg mellan hur ditt innehåll lämpar sig för kanalen och var din målgrupp finns. På så vis kommer du att förstå vilken eller vilka kanaler som är gynnsamma för dig att vara aktiv i.

Analysera och anpassa

Men att du befinner dig i rätt kanal för din målgrupp är inte en garanti för att du kommer att nå den. Du måste förstås kommunicera på rätt sätt. Analysera din målgrupp. Vad attraherar den? Anpassa sedan ditt sätt att kommunicera på. Du kommer bara att nå din målgrupp om du kan vara relevant för den.

Lycka till!