Personuppgifter hos OAS

Inledning – vad är personuppgifter?
Vid kontakt med OAS koncernen förekommer i vissa fall att personuppgifter överlämnas. Med ”personuppgifter” avses all slags information som direkt eller indirekt kan identifiera en livet fysisk person.
OAS är personuppgiftsansvarigt för de uppgifter som lämnas via, och behandlas hos www.oas.nu. Nedan finns en beskrivning av de riktlinjer som OAS tillämpar för personuppgiftsbehandling med mera. Ytterligare riktlinjer kan gälla i särskilda fall. Riktlinjerna inskränker inte heller de rättigheter som finns enligt lag eller annan rättsligt bindande bestämmelse.

OAS allmänna bestämmelser om personuppgifter
De allmänna bestämmelserna för personuppgiftsbehandlingen gäller för hela OAS koncernen.
De allmänna bestämmelserna innebär att OAS alltid behandlar personuppgifter i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning, med respekt för den personliga integriteten, all personuppgiftshantering vilar på en laglig grund.
Insamling av personuppgifter
Vanligtvis kan www.oas.nu besökas utan att personuppgifter eller liknande uppgifter samlas in. Vi samlar då endast in information som används för statistiska syften och besökaren förblir anonym. Exempel på sådan information är tid för besöket, hur lång tid besöket varar och vilka sidor som besöks.
Däremot används så kallade cookies vid besök på www.oas.nu se mer under avsnitt Cookies.
Besökaren kan även frivilligt lämna sina personuppgifter till OAS via hemsidan. OAS kan dessutom få tillgång till personuppgifter när någon exempelvis lämnar sina uppgifter till OAS via brev, e-post, telefon eller genom att OAS får uppgifter från offentliga register.