Yara

Verktyg för att räkna ut optimal gödselmängd

Yara, ett internationellt företag som är specialister på växtnäring och kväveprodukter, kom till oss med ett önskemål om ett verktyg som säljare kan använda för att räkna ut hur mycket gödselmängd som ska användas på bönders åkrar. Detta för att motverka övergödning som har negativa effekter på den omkringliggande naturen.

 

Resultatet blev ett webbaserat verktyg som funkar lika bra på mobilen som på datorn. Verktyget räknar på skördstorlek och använd mängd gödsel och berättar hur mycket kalium och fosfor som finns kvar i marken.

Projektet innefattar följande tjänster från OAS:

Gillar du det du ser?

Vi brinner för att ta oss an kundspecifika utmaningar. Kontakta någon av våra drivna projektledare så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig.

Andra case av samma typ